Witamy w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie!

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie powstał 1 września 2005 roku w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2. Nasza szkoła ma swoją siedzibę w nowoczesnym i przestronnym budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

Szkoła Podstawowa nr 3 istnieje od 13 lutego 1989 roku. Najważniejszym dniem w życiu szkoły była uroczystość nadania jej imienia Orła Białego - 9 lutego 1999r. Równie ważnym wydarzeniem dla Gimnazjum nr 2 było nadanie szkole imienia Zjednoczonej Europy, które miało miejsce 5 czerwca 2005 roku. Miejski Zespół Szkół nr 1 zapewnia uczniom doskonałe warunki sprzyjające rozwojowi umysłowemu i fizycznemu.

Duża liczba odpowiednio wyposażonych pracowni przedmiotowych, w tym językowych oraz komputerowych, umożliwia młodzieży pracę na wysokim poziomie. Szkoła dysponuje 2 bibliotekami oferującymi bogaty księgozbiór: lektur, encyklopedii, leksykonów oraz materiałów video i multimedialnych dostępnych dla uczniów i nauczycieli. Pracownie komputerowe wyposażone

są w wysokiej jakości sprzęt z dostępem do Internetu. Pracując w małych grupach, uczniowie ćwiczą obsługę komputera, rozwijając swoje zdolności i zainteresowania. Wysoki poziom nauczania i wychowania w naszej szkole zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycielska. Dowodem są osiągnięcia uczniów w konkursach ogólnopolskich takich jak: Alfik, Omnibus, Deutschfreund, Sprachdoctor, English High Flier, English Ace, międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur oraz wiele innych.

Nauka języków obcych odbywa się już od najmłodszych lat, w klasach I-III szkoły podstawowej wprowadzane są języki: angielski, niemiecki i rosyjski. W Miejskim Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie najmłodsze dzieci pod opieką nauczycieli odrabiają prace domowe, bawią się oraz przygotowują do zajęć. Podczas przerwy obiadowej uczniowie mogą zjeść gorący posiłek.

Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły uczęszczając na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli. Podczas spotkań pozalekcyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą ekologii, informatyki, sztuki, dziennikarstwa. Nastolatki zachęcane są do konsultowania z nauczycielami swoich problemów, jak również planów na przyszłość.

Szkolne Kluby Europejczyka: „Orzeł” w szkole podstawowej i „Eurodwójka”w gimnazjum, powadzą aktywną działalność na terenie szkoły już od września 2002 roku. Kluby te propagują wśród uczniów wiedzę na temat Unii Europejskiej, współdziałając z Europejskim Centrum Informacyjnym w Warszawie. Wszystkie osiągnięcia naszych klubów Europejczyka publikowane są regularnie na łamach szkolnych gazetek, w „Małych orłach” – periodyku ukazującym się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz dwumiesięczniku Gimnazjum nr2 - i ,,Dwója”.

W Gimnazjum nr 2 działa – z wielkim powodzeniem SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery. Jest to miejsce, gdzie uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, również wszyscy zainteresowani członkowie społeczności lokalnej mogą dowiedzieć o swoich predyspozycjach zawodowych, podyskutować z prowadzącymi o planowaniu własnej kariery, wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, itd.

W 1994 roku Szkolny Klub Sportowy „Trójka”, oraz po połączeniu szkół – w 2005r. – SKS ,,Dwójka” rozpoczęły swoją działalność pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Członkowie tych klubów reprezentują MZS 1 w licznych rozgrywkach na terenie naszego kraju jak i poza nim, zajmując wysokie lokaty. Osiągnięcia sportowców stały się doskonałą promocją szkoły, reklamując dostępne w niej obiekty sportowe jako doskonałe miejsce różnorodnych wydarzeń sportowych.

Więcej informacji na temat dokonań uczniów MZS nr 1, możliwości kształcenia, rozwijania talentów oraz pracy nauczycieli naszej szkoły, można znaleźć na stronie internetowej.

 

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1, tel./fax. (023) 672 48 22