Nauczyciele pracujący w naszej szkole

1.

Elżbieta Wodzyńska

Dyrektor MZS Nr 1 w Ciechanowie

2.

Małgorzata Chlebowska

Wicedyrektor ds. klas 4-6

3.

Agnieszka Wiśniewska

Wicedyrektor ds. nauczania zintegrowanego
4.

Błajszczak Mariola

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
5. Białoskórska Katarzyna Pedagog
6. Bulejak Aldona Nauczyciel przyrody/informatyki
7. Butryn - Nowalińska Anna Nauczyciel języka polskiego
8. Bystrek Ewa Nauczyciel historii
9. Ciułkowska Anna Nauczyciel języka angielskiego
10. Chlebowski Jacek Nauczyciel wychowania fizycznego
11. Chlebowska Małgorzata Nauczyciel matematyki
12. Chodubska Małgorzata Nauczyciel nauczania zintegrowanego
13. Daniszewski Maciej Nauczyciel języka angielskiego
14. Dobrzyniecka Danuta Nauczyciel nauczania zintegrowanego
15. Domagała Magdalena Nauczyciel języka angielskiego
16. Falęcka Marzena Nauczyciel języka niemieckiego
17. Felbur Beata Nauczyciel wychowania fizycznego
18. Golba Małgorzata Psycholog
19. Górska Aleksandra Nauczyciel nauczania zintegrowanego
20. Gronowska Ewa Nauczyciel przyrody
21. Hraczuch Iwona Nauczyciel nauczania zintegrowanego
22. Jakubowski Andrzej Nauczyciel wychowania fizycznego
23. Janusz Katarzyna Nauczyciel wychowania fizycznego
24. Janusz Włodzimierz Nauczyciel historii
25. Muziński Zbigniew Nauczyciel wychowania fizycznego
26. Nawrocka Jolanta Nauczyciel nauczania zintegrowanego
27. Jaroszewska Wanda Nauczyciel nauczania zintegrowanego
28. Kaniewska Iwona Nauczyciel języka angielskiego
29. Kaczerska Agnieszka Nauczyciel matematyki
30. Kącka Maria Nauczyciel nauczania zintegrowanego
31. Kołpaczyńska Wanda Nauczyciel-bibliotekarz
32. Kucińska Małgorzata Nauczyciel nauczania zintegrowanego
33. Kulikowska Joanna Nauczyciel nauczania zintegrowanego
34. Lewicka Ewa Nauczyciel języka polskiego
35. Makulska Jolanta Nauczyciel religii
36. Markowska Beata Nauczyciel nauczania zintegrowanego
37. Mazanowska Maria Nauczyciel plastyki
38. Mosakowska Jolanta Nauczyciel języka polskiego
39. Figurska Agnieszka Nauczyciel nauczania zintegrowanego
40. Usiądek Mariusz Nauczyciel muzyki
41. Niestępski Andrzej Nauczyciel wychowania fizycznego
42. Wojtaś Mirosława Nauczyciel nauczania zintegrowanego
43. Wełna Bożena Nauczyciel nauczania zintegrowanego
44. Śmigielska Jolanta Nauczyciel nauczania zintegrowanego
45. Ewa Czapska Nauczyciel wychowania przedszkolnego
46. Sadowska Alina Nauczyciel języka polskiego
47. Pilitowski Krzysztof Nauczyciel wychowania fizycznego
48. Piotrowska Renata Wychowawca Świetlicy
49. Wtulich Katarzyna Nauczyciel informatyki
50. Piotrowski Bogdan Nauczyciel informatyki
51. Polens Krystyna Nauczyciel języka niemieckiego
52. Romanowska Maria Nauczyciel religii
53. Różańska Antonina Nauczyciel wychowania przedszkolnego
54. Rękawek Dorota Nauczyciel bibliotekarz
55. Kardasz Marek-ksiądz Nauczyciel religii
56. .................................... ....................................
57. .................................... ......................................................................
58. .................................... ..................................
59. .................................... ..................................
60. .................................... ..................................
61. .................................... ..................................
62. .................................... ..................................
63. .................................... ..................................
64. .................................... ....................................................................
65. .................................... ..................................
66. .................................... ..................................
67. .................................... ..................................
68. .................................... ..................................
69. .................................... ..................................
70. .................................... ..................................
 

 

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1, tel./fax. (023) 672 48 22