Nauczyciele pracujący w naszej szkole

1.

Elżbieta Wodzyńska

Dyrektor MZS Nr 1 w Ciechanowie

2.

Małgorzata Chlebowska

Wicedyrektor ds. klas 4-6

3.

Agnieszka Wiśniewska

Wicedyrektor ds. nauczania zintegrowanego

4.

Białczak Małgorzata

Nauczyciel matematyki

5.

Białoskórska Katarzyna

Pedagog

6.

Błajszczak Mariola

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

7.

Bralczyk Lidia

Nauczyciel języka polskiego/WOS

8.

Bulejak Aldona

Nauczyciel przyrody/informatyki

9.

Butryn Nowalińska-Anna

Nauczyciel języka polskiego

10.

Bystrek Ewa

Nauczyciel historii

11.

Chlebowski Jacek

Nauczyciel wychowania fizycznego

12.

Chodubska Małgorzata

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

13.

Cichocka Marzena

Nauczyciel historii

14.

Ciułkowska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

15.

Daniszewski Maciej

Nauczyciel języka angielskiego

16.

Dobrzyniecka Danuta

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

17.

Domagała Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

18.

Dobrowolska Elżbieta

Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

19.

Falęcka Marzena

Nauczyciel języka niemieckiego

20.

Felbur Beata

Nauczyciel wychowania fizycznego

21.

Figurska Agnieszka

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

22.

Furman Maria

Nauczyciel języka polskiego

23.

Golba Małgorzata

Psycholog

24.

Górska Aleksandra

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

25.

Górska Małgorzata

Nauczyciel matematyki

26.

Grzankowska Urszula

Nauczyciel języka angielskiego

27.

Gałecka Renata

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

28.

Jabłonowska Dorota

Nauczyciel wychowania fizycznego

29.

Jakubowski Andrzej

Nauczyciel wychowania fizycznego

30.

Jakubowski Jerzy-ksziądz

Nauczyciel religii

31.

Janusz Katarzyna

Nauczyciel wychowania fizycznego

32.

Janusz Włodzimierz

Nauczyciel historii

33.

Jaroszewska Wanda

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

34.

Jaskulska Małgorzata

Nauczyciel techniki

35.

Jabłoński Damian-ksiądz

Nauczyciel religii

36.

Kaczerska Agnieszka

Nauczyciel matematyki

37.

Kamińska Marzena

Nauczyciel chemii

38.

Kaniewska Iwona

Nauczyciel języka angielskiego

39.

Kącka Maria 

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

40.

Kołpaczyńska Wanda 

Wychowawca świetlicy 

41.

Konopka Małgorzata 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

42.

Kucińska Małgorzata 

Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

43.

Kulikowska Joanna 

Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

44.

Kwiatkowska Mariola Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

45.

Lewandowska Agnieszka             Nauczyciel języka niemieckiego

46.

Lewicka Ewa Nauczyciel języka polskiego 

47.

Lipiński Marcin-ksiądz Nauczyciel religii 

48.

Makulska Jolanta 

Nauczyciel religii 

49.

Markowska Beata 

Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

50.

Matuszewska Ewa Nauczyciel religii 

51.

Mazanowska Maria Nauczyciel plastyki 

52.

Mikołajczak Małgorzata Nauczyciel historii

53.

Moczulska Ewa 

Nauczyciel matematyki 

54.

Mosakowska Jolanta Nauczyciel języka polskiego 

55.

Muziński Zbigniew 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

56.

Nawrocka Jolanta Nauczyciel nauczania zintegrowanego

57.

Niestępski Andrzej Nauczyciel wychowania fizycznego

58.

Otłowska Dominika Nauczyciel geografii

59.

Piecychna-Grzegorzewska Monika Nauczyciel języka angielskiego

60.

Pilitowski Krzysztof Nauczyciel W-F/pedagog

61.

Piotrowska Renata Wychowawca świetlicy

62.

Piotrowski Bogdan Nauczyciel informatyki/wychowania fizycznego

63.

Polens Krystyna Nauczyciel języka niemieckiego

64.

Pyrzyńska Dagmara

65.

Pogorzelska Iwona Nauczyciel nauczania zintegrowanego

66.

Rękawek Dorota Nauczyciel języka polskiego

67.

Romanowska Maria

Nauczyciel religii

68.

Różańska Antonina Nauczyciel wychowania przedszkolnego

69.

Sadowska Alina Nauczyciel języka opolskiego

70.

Sadowska Magdalena Nauczyciel matematyki

71.

Sosnowska Grażyna 

Nauczyciel biologii 

72.

Sobecka Aleksandra  

73.

Śmigielska Jolanta Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

74.

Usiądek Mariusz Nauczyciel muzyki 

75.

Wełna Bożena Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

76.

Wojtaś Mirosława Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

77

Wtulich Katarzyna Nauczyciel informatyki 

78

Zabielska Joanna Nauczyciel chemii/przyrody 

79

Zalewska-Szwęch Bożena Nauczyciel języka niemieckiego 

80

Zalewski Wojciech Nauczyciel fizyki 

81

  

82

  

83

  

84

  

85

  
 

 

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 1, tel./fax. (023) 672 48 22